Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
Konsultacja psychologiczna jednorazowa100 zł / zabieg
Psychoterapia indywidualna (sesja 50 min)100 zł / zabieg
Konsultacja, terapia dziecka w domu pacjenta (min 2 godz.)100 zł / zabieg
Konsultacja, terapia dziecka100 zł / zabieg
Psychoterapia indywidualna w języku angielskim, niemieckim, francuskim (sesja 50 min)120 zł / zabieg
Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa dorosłych150 zł / zabieg
Konsultacja psychiatryczna dorosłych kolejna110 zł / zabieg
Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa dziecka150 zł / zabieg
Konsultacja psychiatryczna dziecka kolejna150 zł / zabieg 
Terapia seksuologiczna      100 zł / zabieg 
Terapia rodzinna, małżeńska, pary  (w konwencji systemowej) - 2 terapeutów  (90 min)  180 zł / zabieg 
Terapia małżeńska, pary  (w konwencji systemowej) - 1 terapeuta  (70 min) 110 zł / zabieg 
Psychoterapia grupowa   (120 min,  raz w tygodniu)40 zł za spotkanie
Badanie osobowości (2 spotkania)150 zł / zabieg 
Badanie możliwości intelektualnych (test Wechsler’a)150 zł / zabieg 
Badanie możliwości intelektualnych + tesy organiczne250 zł / zabieg 
Testy organiczne (triada)100 zł / zabieg 
Dodatkowe badanie psychologiczne80-100 zł / zabieg 
Sporządzenie opinii psychologicznej50 zł / zabieg 
Sporządzenie zaświadczenia30 zł / zabieg 
Terapia uzależnień - sesja indywidualna90 zł / zabieg 
Terapia uzależnień - sesja grupowa40 zł / zabieg 
Terapia neurologopedyczna80 zł / zabieg 
Terapia logopedyczna70 zł / zabieg 
Konsultacja pedagogiczna60 zł / zabieg 
Terapia pedagogiczna50 zł / zabieg 
Grupa wsparcia „samopomocowa”   (150 min)20 zł / zabieg 
Grupa wsparcia dla rodziców  (120 min)30 zł / zabieg 
Zajęcia grupowe dla dzieci    (150 min)25 zł / zabieg 
Terapia grupowa dla osób kontrolujących wagę (90 min)30 zł / zabieg 
Zajęcia antystresowe (90 min)25 zł / zabieg 
Trening interpersonalny250 zł / zabieg
Coaching – (za każde rozpoczęte 60 min)250 zł / zabieg
Zabieg hipnozy (40 min)100 zł / zabieg
Konsultacje on-line: e-mail30 zł / zabieg
Konsultacje indywidualne on line - skype (50 min)100 zł / zabieg
Konsultacje małżeńskie on line - skype (70 min)120 zł / zabieg
Sesja mediacji (120 min)150 zł / zabieg