Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
REMEDIS PRO

ul. Piastowska 1
87-100 Toruń
e-mail: pro@remedis.pl

Umów wizytę:
Poniedziałek - piatek 08:00 - 20:00
+48  56 477 90 11
+48  668 476 791

Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
+48 694 219 335Nr konta bankowego:
NZOZ REMEDIS Sp. z o.o.
Plac 18 Stycznia 4
87-100 Toruń
NIP 956-21-58-194
Raiffeisenpolbank 18 1750 0012 0000 0000 2300 8955

Koordynator Działań Ośrodka:
Agnieszka Zielińska