Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Grupa ambulatoryjna.


Do udziału w grupie zapraszamy osoby pełnoletnie, które:
  • cierpią z powodu zaburzeń nastroju, nerwicy, zaburzeń lękowych, zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia), zaburzeń psychosomatycznych;
  • borykają się z trudnościami w relacjach z ludźmi;
  • pragną lepiej zrozumieć siebie i swoje funkcjonowanie społeczne;
  • potrzebują pomocy i są gotowi do podjęcia pracy nad sobą
Obecnie prowadzimy dwie grupy, które mają charakter zamknięty. Liczą one maksymalnie do 12 osób. Sesje odbywają się raz w tygodniu, w środę lub czwartek w godzinach od 18.00 do 20.00. Udział w grupie jest bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Grupa jest prowadzona przez Iwonę Masztalerz i Tomasza Jarmuża
 
Przed przyjęciem do grupy wymagana jest konsultacja psychologiczna (bezpłatna) oraz skierowanie od lekarza.