Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.
Psychoterapeuta
pro@remedis.pl
+48 56 477 90 11
Miejsce przyjmowania:
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO
Paulina Oskroba-Markowska
Psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Obszary specjalizacji:
 • psychoterapia zaburzeń nastroju (depresja);
 • psychoterapia zaburzeń lękowych (lęk uogólniony, fobie);
 • psychoterapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych;
 • psychoterapia zaburzeń psychotycznych;
 • psychoterapia zaburzeń osobowości;
 • wsparcie dla osób z chorobami somatycznymi i ich rodzin;
 • wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
 • problemy w relacjach międzyludzkich;
 • radzenie sobie ze stresem.
Najbliższe w terapii jest podejście poznawczo-behawioralne i terapia schematu.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji i przeciwdziałania mobbingowi i poradnictwa antymobbigowego.

Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii.

Odbyła staż kliniczny w Centrum Dziennym RC fkr dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Toruniu

Na co dzień pracuję w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu oraz współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu, Domem Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Grabiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u :
 • dr n med. Pawła Holasa
 • mgr Marka Żebrowskiego
 • dr n med. Artura Kołakowskiego
Interesuje się sztuką współczesną oraz podróżami.
OPINIE OD PACJENTÓW
Toruński Klub Kolarski Pacific z przyjemnością rekomenduje REMEDIS jako profesjonalny ośrodek rehabilitacji zarówno dla sportowców wyczynowych, jak i amatorów. Kolarze Pacifiku od czterech sezonów współpracują z wybitnymi specjalistami Remedisu. Fachowy personel oraz miła obsługa to standard, do którego przyzwyczaili nas pracownicy Remedisu.
TORUŃSKI KLUB KOLARSKI „PACIFIC” Prezes - Leszek Szyszkowski